فهرست بستن

تاییدیه ها


شرکت توانیر
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
شرکت فولاد خوزستان
شرکت مپنا
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت ملی گاز ایران
شرکت نفت فلات قاره
شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرکت فراب
شرکت ناردیس
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران


گواهینامه ها


گواهینامه ISO9001
گواهینامه ISO14001
گواهینامه OHSAS18001
گواهینامه HSE MS (نمیدونم که این یکی لازمه یا نه)
گواهی تایپ تست تابلوهای LVAC از پژوهشگاه نیرو و EPIL
گواهی تایپ تست تابلوهای LVAC از دانشگاه تهران
تاییدیه تست IP43 برای تابلوهای Indoor
تاییدیه تست IP54 برای تابلوهای Outdoor