فهرست بستن

شرکت پشتیبانی صنایع در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را با هدف پشتیبانی فنی و تدارکاتی صنایع کشور آغاز نموده و به عنوان یک شرکت پیمان کار و طی سال های گذشته پروژهای بسیاری را به انجام رساند
شرکت پشتیبانی صنایع از نطر امار تولید در رده ی بزرگترین تولید کنندگان تابلوهای کنترل و حفاظت کشور قرار دارد
تهیه نقشه های اسکتماتیک تابلوهای کنترل ،حفاظت و توزیع بر اساس مدارک پایه و تک خطی ارائه شده،تهیه مدارک ساخت از جمله نقشه های فلزکاری،شینه کاری،چیدمان و جداول وایرینگ،تامین تجهیزات ساخت و مونتاژ مکانیکی و الکتریکی بر مبنای استانداردهای فنی و خصوصیات زیبایی شناسانه،انجام انواع تست های حین تولید و کنترل نهایی از جمله تواناییهای شرکت پشتیبانی صنایع می باشد.

این شرکت دارای گواهی

ISO14001,ISO9001

– تاییده شرکت توانیر،گواهی ارزیابی شرکت تام ایران خودرو،عضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران و عضو سندیکای صنعت برق ایران است
– بخش پیمان کاری شرکت پشتیبانی صنایع اماده همکاری در اجرای پروژها می باشد
– کارخانه این شرکت در تهران-شهرقدس واقع بوده و دارای امکانات دفتر و کارگاه در برخی از مراکز می باشد