درباره شرکت پشتیبانی صنایع

شرکت پشتیبانی صنایع

شرکت پشتیبانی صنایع در سال 1370 فعالیت خود را با هدف پشتیبانی فنی و تدارکاتی صنایع کشور آغاز نمود و بعنوان یک شرکت پیمانکار طی سالهای اولیه تاسیس، پروژه های بسیاری را به انجام رساند. این شرکت از سال 1380 واحد تابلوسازی خود را بنیان گذاری کرده و تا کنون بالغ بر 14000 تابلو کنترل و حاظت و فشار ضعیف و فشار متوسط را جهت پروژه های ملی و بین المللی تولید نموده است. شرکت پشتیبانی صنایع ازنظر آمار تولید در رده بزرگترین تولید کنندگان تابلوهای کنترل و حفاظت در کشور می باشد.

تابلوهای کنترل و حفاظت پستهای انتقال
تابلوهای AC/DC فیکس و کشویی
تابلوهای فشار متوسط ( کامپکت و کشویی)
تابلوهای توزیع، اندازه گیری، بانکهای خازنی و سنکرونایزینگ
تابلوهای کنترل پروسس (PLC) و سرور (PC)
تابلوهای مخابراتی (PLC, RTU, HVI, SCADA,…)


لیست پروژه ها و محصولات
ماموریت

فلسفه وجودی شرکت پشتیبانی صنایع؛ صیانت و ارتقاء منافع سهامداران و دیگر ذینفعان و تداوم سودآوری شرکت از طریق توسعه و بهبود سبد سرمایه‏‏ گذاری، خلق ارزش پایدار و مدیریت بهینه پروژه های صنایع می باشد.

چشم انداز

قرار گرفتن در جمع ۳ شرکت بهره بردار برتر صنعت برق کشور تا سال ۱۴۰۰ در همین راستا دست یافتن به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح کشور و تبدیل شدن به انتخاب اول شرکت های داخلی و خارجی در کشور را در دورنمای آینده خود ترسیم نموده ایم.


مدیران ارشد

شرکت پشتیبانی صنایع- مدیر عامل
شرکت پشتیبانی صنایع - رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

شرکت پشتیبانی صنایع - نایب رئیس مدیر عامل
شرکت پشتیبانی صنایع - عضو هیئت مدیره