پروژه های شرکت پشتیبانی صنایع

مشاهده پروژه صبا فولاد

صبا فولاد خوزستان

خوزستان

مشاهده پروژه پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبی

عسلویه

مشاهده پروژه

پروژه نیجریه

نیجریه

مشاهده پروژه دهبان

پروژه دهبان

یمن

مشاهده پروژه زیوت

پروژه زیوت حلب

سوریه

مشاهده پروژه پارس جنوبی

پارس جنوبی ( فاز 17-18 )

عسلویه

مشاهده پروژ یزد

پروژه یزد

یزد

مشاهده پروژه بهبهان

پروژه بهبهان

بهبهان

مشاهده پروژه

پروژه چابهار

چابهار

مشاهده پروژه چلگرد

پروژه چلگرد

چلگرد

مشاهده پروژه پتروشیمی فجر

پروژه پتروشیمی فجر

عسلویه

مشاهده پروژه شهید همت

پروژه ساختمانی شهید همت

تهران

مشاهده پروژ مازندران

پروژه مازندران

مازندران

مشاهده پروژه میدان نفتی آذر

پروژه میدان نفتی آذر

میدان نفتی آذر

مشاهده پروژه

پروژه پرند

تهران

مشاهده پروژه پره سر

پروژه پره سر

پره سر

مشاهده پروژه قزوین

پروژه قزوین

قزوین

مشاهده پروژه شهید سامعی

پروژه شهید سامعی

یزد

مشاهده پروژه سفید دشت

پروژه سفید دشت

سفید دشت

مشاهده پروژه دانشگاه شیراز

پروژه دانشگاه شیراز

شیراز