فهرست بستن

شرکت پشتیبانی صنایع در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را با هدف پشتیبانی فنی و تدارکاتی صنایع کشور آغاز نمود.

این شرکت از ۱۳۸۰ واحد تابلو سازی خود را بنیان گذاری کرده و تا کنون بیش از دوازده هزار تابلو توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط (ثابت و کشویی) و همچنین کنترل و حفاظت را جهت پروژه های داخلی و خارجی تولید نموده است.شرکت پشتیبانی صنایع از نظر آمار تولید، در رده بزرگترین تولید کنندگان تابلوهای کنترل و حفاظت کشور قرار دارد.